Reklamační řád

Úvod Dodání zboží Reklamační řád

 Záruční podmínky a reklamační řád

1. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží značky COOLCOOK, jež bylo zakoupeno u společnosti TechCoat s.r.o a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době 24 měsíců ode dne zakoupení zboží.

2. Ke každému zboží COOLCOOK zakoupenému ve společnosti TechCoat s.r.o je při jeho dodání kupujícímu přiložena faktura (prodejní doklad), která slouží zároveň jako záruční doklad.

3. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat následující:

* Zda se jedná o výrobek, který byl objednán (pokud se jedná o výrobek, který nebyl objednané zboží nerozbalujte, neotvírejte, jinak nebude možné ho vyměnit)
* Zda je výrobek v neporušeném stavu, tzn. zda nemá zjevnou vadu
* Zda fungují všechny jeho jednotlivé části

Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nesprávným užíváním, skladováním nebo poškozením zboží kupujícím. Obal a obsah výrobku nesmí být mechanicky poškozen (mechanickým poškozením se rozumí takové poškození výrobku, které nemohlo vzniknout běžným používáním výrobku k účelu, pro který byl vyroben).

Reklamované zboží je kupující povinen uplatnit za výše uvedených podmínek na této adrese:

COOLCOOK

TechCoat s.r.o.
Nad Školou 464
592 02 Svratka
Telefon: (+420) 777 908 610
E-mail: coolcook.cz@gmail.com

IČ: 28277546
DIČ: CZ28277546

Copyright 2015 - 2019 © coolcook.cz